WEBSHOP
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.nikolett.com

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre azzal, hogy amikor a vásárlás megtörténik, akkor az ÁSZF-ben szereplő feltételeket a vevő elfogadja.

Az ÁSZF nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódex hatálya alá nem tartozik. A webáruház működésével, megrendelési és letöltési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a nikoletterdelyi.com weboldalon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya az. 1. pontban részletezett Szolgáltató weblapján üzemeltetett webáruházhoz kapcsolódó jogviszonyokra terjed ki.

 

1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Lettin’Go Academy KFT.
A szolgáltató székhelye: 2364 Ócsa, Diófa utca 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe:
hello@nikoletterdelyi.com
Adószáma: 23353251-2-13
Nyilvántartást bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36205210392
A tárhelyszolgáltató neve, címe: www.wix.com
2. Alapvető rendelkezések:
2.1. A jelen ÁSZF 2020. szeptember hó 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi.
Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogadni, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.
2.2. Amennyiben a webáruház nem regisztrált felhasználója (a továbbiakban: Látogató) a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház oldalára belép vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa –, akkor az ÁSZF ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Látogató nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldala, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a webáruház weboldalán megjelenő tartalmak, képek, grafikák, szövegek vagy azok bármely részletének letöltése, másolása, lefényképezése, elektronikus vagy papíralapú tárolása, feldolgozása, megjelentetése és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. A Szolgáltató előzetesen hozzájárul azon adatok letöltéséhez, tárolásához, amelyek a webáruházban megjelenő termékek megrendeléséhez szükségesek és ehhez az oldal legális

2 lehetőséget kínál fel, pl.: kosártartalom letöltése, termékek nyomtatási képe, letölthető hanganyagok, háttéranyagok, stb.
 

3. Regisztráció/vásárlás
3.1. A Szolgáltató webáruházában való büngészéséhez nem szükséges az előzetes regisztráció, azonban a természetes személyek (magánszemélyek) a személyes adataiknak a megadása után tudnak vásárolni, a cégek, intézmények, szervezetek és vállalkozók a hatályos jogszabályok szerinti adatok megadása után vásárolhatnak.
3.2. A Felhasználó a webáruház weboldalán történő vásárlásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres vásárlással a Felek között keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint (ráutaló magatartás).
3.3. A Felhasználó a vásárlás során a számla kiállításához köteles a saját, valós adatait megadni.

A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez (legyen az természetes vagy jogi személy, szervezet) köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.4. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
3.6. Megrendelés elküldése után Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
4.1. A webáruházban megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Szolgáltató nem tart fenn semmilyen boltot, áruházat, egyéb személyes vásárlási lehetőséget.
4.2. A webáruházban megjelenített árak forintban értendők.
4.3. Az árak kijelzése az oldalon Bruttó értéken, az ÁFA értékével növelten történik.
4.4. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, mennyiségét, leírását.

A termékekhez illusztratív jelleggel fényképet is csatolhat. A fényképek kizárólag a webáruház színesebbé tételére szolgálnak, azok felhasználása tilos.
4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató az akció leírásában teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akciók feltételeiről és annak pontos időtartamáról. Az ár kijelzés egyértelműen jelzi az eredeti, illetve az akciós árat. Hibás kijelzés esetén a kedvezőbb ár kerül alkalmazásra.

4.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves – pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os–árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
4.7. Hibás ár esetén, abban az esetben, ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlag Felhasználó is azonnal észlelni tud, nem jön létre érvényes szerződés. Ennek alapján a hibás vagy téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő, a Szolgáltatónak teljesítenie nem szükséges.
4.8. A Szolgáltató úgynevezett „Kupon” kiadására jogosult, amely alapján árengedményt ad egy termékre vagy termékekre.

 

5. Rendelés menete
5.1. A Felhasználó a „SHOP” gomb megnyomását követően tudja a webáruházban megkezdeni a vásárlást.
5.2. A Felhasználó a megrendelni kívánt termék kiválasztása után megadja a termék rendelni kívánt mennyiségét, darabszámát, árát, esetleges akciós árát.
5.3. A Felhasználó a kosárba helyezi a kiválasztott terméket, termékeket.
5.4. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne a kosárba helyezni, új keresést indíthat.

Ha nem szeretne további terméket rendelni, ellenőrizheti a megrendelni kívánt, a már kosárban lévő termék, termékek darabszámát.
5.5. A sor végén található X-re kattintva törölhet a kosárból egy terméket.
5.6. A mennyiség módosításához az adott termék során található mennyiséget tartalmazó mező melletti + - gombok segítségével módosíthatja az értéket vagy a mezőben lévő számot írja át a megrendelni kívánt mennyiségre, kattintson a „TOVÁBB” gombra.
5.7. Választhat fizetési módot, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, ebben jelezheti felénk egyéb, a rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.8. Webáruházunkban a fizetés PAYPAL rendszeren keresztül vagy átutalással történhet.
5.9. A Szolgáltatónak nincsen semmilyen érdekköre a PAYPAL rendszerben. A Szolgáltató kizárja az összes felelősséget a PAYPAL rendszeren belül történt bármilyen személyes adatokkal való visszaélésben.
5.10. A PAYPAL a fizetés után megküldi a személy adatait, amelyek alapján a Szolgáltató számlát állít ki és megküldi a Felhasználónak.
5.11. A Felhasználó emailben is megrendelheti a termékeket, ekkor a Szolgáltatóhoz intézett e-mail alapján a feltüntetett határidőig köteles átutalni, az azon található bankszámlaszámra.

Az összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően jogosult a Felhasználó a termék(ek) letöltésére.
5.12. Bankkártyás fizetés: Az oldalunkon nem választható.
5.13. A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben javítani tudja a bevitt adatokat.
5.14. Megrendelés a PAYPAL rendszeren vagy emaile keresztül küldhető el a Szolgáltatónak.
5.15. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
5.16. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg,

a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során,
vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése
6.1. A megrendelések feldolgozása két munkanapon belül történik. Megrendelés leadására bármely időpontban van lehetőség.
6.2. A Szolgáltató a megrendelés, illetőleg a termék kifizetése után egy emailban küldi meg a letöltési linket.
6.3. A Szolgáltató a megrendelés, illetőleg a termék kifizetése után egy külön emailban küldi meg a számlát.
6.4. A Szolgáltató minden esetben jelzi, hogyha a fentiektől eltérően tudja csak teljesíteni a megrendelését.
6.5. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

7. Elállás joga
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
7.2. A Szolgáltató a Felhasználó megrendelése és a termék díjának megfizetése után teljesíti a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalmat, (jelen esetben hanganyag vagy képfelvétel). Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti jogát. (Elállási és felmondási jog)

 

8. Panaszkezelés
8.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a termékek 2 munkanapon belüli kifogásolására. A kifogásolási jog biztosítása nem egyenlő a pénz mindenképpeni visszafizetésével.
8.2. A Panaszra vonatkozó ügyfélszolgálati nyitvatartási idő: minden munkanapon 10:00 –14:00 óra között.

 

9. Szavatosság, jótállás
9.1. Később jelentkező hiba, probléma esetén is keresse a Szolgáltatót. A Szolgáltató törekszik a megoldásra.

 

10. Vegyes Rendelkezések
10.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
10.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
10.4. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.5. A Szolgáltató és a Felhasználó az esetleges vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
10.6. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, azt a jogszabályok szerinti illetékes bíróságon intézhetik a felek.

 

11. Szerzői jogok
11.1. Miután a Szolgáltató weboldala, a weboldalán, webáruházában található összes terméke szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon, illetve a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének többszörözése, nyilvánossághoz történő közvetítése, harmadik személy részére biztosítása vagy más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
11.2. A Szolgáltató weboldaláról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
11.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire,

az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
11.4. Tilos a Szolgáltató weboldalának tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel Szolgáltató weboldala vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
11.5. A Szolgáltató neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
11.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 5.000,- Ft,

illetve szavanként bruttó 500, Ft, a hanganyagok bármilyen felhasználása bruttó 1.000.000,- Ft.
11.7. A Szolgáltató az általa készített reklámok megosztásához hozzájárul.
11.8. A Felhasználó a fentiek tudatában jár el mind az oldal böngészése, mind a megrendelés során.

 

12. Adatvédelem
12.1. A Szolgáltató külön adatkezelési tájékoztatót alkalmaz.

 

13. Záró rendelkezések
13.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen
ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója is, mely elérhető a
https://hu.nikoletterdelyi.com/ weboldalon.

 

Budapest, 2020. szeptember 23.

Jelen ÁSZF-re vonatkozó összes jogot fenntartja a szerzője.

Amennyiben a jogi szövegek elkészítésére igény van, akkor a kapcsolatot dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéddel az iroda@drnagyjog.hu címen vehetik fel.